Projektowanie i urządzanie ogrodów

Klient po pierwszym spotkaniu z przedstawicielem firmy gardenle powinien zdecydować czy życzy sobie szkic czy projekt
Różnica pomiędzy szkicem a projektem to: cena, czaso i pracochłonność

Szkic obejmuje:

 1. rzut działki z góry w skali z wymiarowaniem
 2. zarys rabat, trawników, skupin roślin
 3. oszacowanie niezbędnej ilości ziemi
 4. ogólny spis roślin potrzebnych do nasadzeń
 5. ciągi komunikacyjne
 6. szacunkowy kosztorys

w zależności od stopnia rozbudowania projektu, sezonowości oraz ilości zleceń

Projekt podzielony jest na 2 części i obejmuje:

 1. Część opisową
  • zarys układu przestrzennego
  • opis zastosowanych w projekcie roślin wraz z ich walorami
  • wskazówki dotyczące ich pielęgnacji
  • informacje na temat użytych technologii w projekcie
  • spis roślin z nazwami polskimi i łacińskimi projektowanych gatunków wraz z ilością egzemplarzy
 2. Część graficzną
  • mapa projektowa, rzut z góry zagospodarowania terenu z roślinnością
  • naniesiona lokalizacja roślin (z podaniem ilości) , nawierzchni, elementy małej architektury, elementy wodne itp.
  • mapa projektowa, rzut z góry – wymiarowanie – z dokładną lokalizacją każdej rośliny i każdego elementu zastosowanego w projekcie
  • szkice, rysunki ukazujące np. Detale lub aranżacje zieleni w wybranych miejscach ogrodu

Określamy je podczas pierwszego spotkania inwestorem:

 • kompleksowy projekt nawodnienia
 • projekt instalacji oświetleniowej
 • wizualizacja komputerowa – wskazanie dla uzmysłowienia walorów przestrzenno – krajobrazowych, jakimi będzie dysponował teren w przyszłości – w dojrzałym ogrodzie (po ok. 10 latach)

w zależności od stopnia rozbudowania projektu, sezonowości oraz ilości zleceń

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w formatach pdf i jpg